bəratəlqövl

bəratəlqövl
köhn. bax protokol. <Senzor:> Hökumətə çatan bəzi şayiatı təftiş və təhqiq edib, bu barədə bəratəlqövl yazaq. C. M.. <Pristav:> Mənə də əmr olunubdur ki, sizi <Məşədi Əkbəri> danışdırıb, bəratəlqövl yazıb, silistçiyə göndərim. Ə. H.. <Əbülhəsən bəy:> Mən rica edirəm ki, bütün dediklərimi bəratəlqövldə qeyd edəsiniz. M. S. O..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • bəratülqövl — köhn. bax protokol. <Senzor:> Hökumətə çatan bəzi şayiatı təftiş və təhqiq edib, bu barədə bəratəlqövl yazaq. C. M.. <Pristav:> Mənə də əmr olunubdur ki, sizi <Məşədi Əkbəri> danışdırıb, bəratəlqövl yazıb, silistçiyə göndərim. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”